Categories:

Kulturkommittén vid Barösunds Byaråd anordnar i Barösund följande kurser ochevenemang sommaren 2023. Mera information på https://barosund.fi/events Qigong-kursen börjar 27.6:Tisdag 27.6, onsdag 28.6. och torsdag 29.6. (totalt 3 gånger) , kl. 10-12.Wallhalla, Barösund. Kursledare: Mia Grönlund. Sommaryoga, 2 kurser:Måndagskursen […]