Barösunds Byaråd är en förening som grundades våren 1995 då några ortsbor beslöt att grunda en förening. Syfte med byarådet är att främja och stödja hembygdsaktiviteter av alla slag i Barösundsområdet.För att förverkliga sitt syfte ordnar Byarådet olika sammankomster och aktiviteter. De första tillställningarna var bland annat Barösundsdagen i juli 1996 och Forneldsnatten sista veckoslutet i augusti. Dessa tillställningar har sedan dess ordnats varje år, och samlar både ortsbor, sommargäster och folk från trakten.

Byarådet agerar också aktivt i samhällsfrågor som berör orten. Under årens lopp har det gällt frågor rörande bland annat postombudsindragning, försäljning av kommunala tomter och skolan.Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Byarådet ordnar vid behov möten i Wallhalla. Dessa tillfällen är öppna för alla intresserade, mötena fungerar som ett forum där ortsborna träffas och diskuterar aktuella frågor.

Välkommen med för att påverka din närmiljö!

Styrelsen

Barösunds byaråds angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande och sex medlemmar, vilka väljs vid årsmötet.

Tag gärna kontakt med oss!
 
Ordförande:
Anders Holmberg
tel. +358407514913

 
Styrelseledamöter.

Viceordförande:
Jannica Pikkarainen
tel. +358503384403

Sekreterare: 
Emil Wiberg
tel. +358505290834

Bokföring:
Anne Ek
tel. +358505454569

Medlem:
Emma Pikkarainen

Medlem:
Mikael Ihander
tel. +358407468514

Medlem:
Kaisa Eriksson
tel: +358407398637

Kassör:
Johan Holmberg
tel:+358503416551