Keväällä 1995 päättivät muutamat paikkakuntalaiset perustaa yhdistyksen Barösunds byaråd – Barösundin kylätoimikunta. Kylätoimikunnan tarkoitus on auttaa ja tukea kaikenlaista kotikunnan toimintaa Barösundin alueella.

Voidakseen toteuttaa tarkoitusperänsä kylätoimikunta järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Ensimmäisiä tapahtumia olivat Barösundinpäivä heinäkuussa 1996 ja muinaistulienyö elokuun viimeisenä viikonloppuna. Nämä tapahtumat ovat sen jälkeen järjestetty joka vuosi. Ne keräävät yhteen sekä paikkakuntalaisia, kesävieraita ja seudun väkeä.

Kylätoimikunta osallistuu ahkerasti seudun yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vuosien varsilla on järjestetty kokouksia, joissa on käsitelty kysymyksiä koskien mm. postikonttorin lopettamista, kunnan tonttien myymistä ja koulua.

Tervetuloa vaikuttamaan lähiympäristöösi!